Επικοινωνία

Koulis Carpets

Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 87 – Πάτρα

Τηλ. 2610-425069 & 425009

Fax: 2610-271467

e-mail: t-koulis@otenet.gr &  info@kouliscarpets.com